mesh networksilmusvõrk Sidevõrk, milles igal sõlmel on otseühendus vähemalt kahe naabersõlmega. Kui igal sõlmel on otseühendus kõigi ülejäänud sõlmedega, siis sellist silmusvõrku nimetatakse täisühendusvõrguks. Täisühendusega silmusvõrgu loomine oleks aga väga keeruline ja kulukas ning praktikas on kasutusel osaliselt seostatud silmusvõrgud.

Silmusvõrgu eeliseks võrreldes muude võrgutopoloogiatega on see, et antud sõlmest mingi teise sõlmeni võib jõuda mitut erinevat rada mööda ning see teeb võrgu väga töökindlaks. Kui mõni rada mingil põhjusel lakkab töötamast, saab kohe võtta kasutusele uue raja. Silmusvõrgu põhimõttel ehitatakse nii traadita kui traadiga sidevõrke. Silmusvõrgu erijuhtumiks on mobiilsed ad hoc võrgud