wireless access networktraadita juurdepääsuga võrk Võrk, millega saab ühendust võtta ilma kaabli või juhtmeta. Mõisted "traadita juurdepääsuga võrk" ja "traadita võrk" erinevad selles mõttes, et esimese puhul peetakse silmas eelkõige seda, kuidas üks seade soovi või vajaduse korral võrguga ühendust saab ja teise puhul seda, kuidas toimub andmevahetus võrgu sees