CPE (Customer Premises Equipment)kliendiseadmed Sideseadmed, mis paiknevad abonendi kodus või firmas ning mis võivad kuuluda abonendile või olla rendile võetud võrguoperaatorilt. Kliendiseadmete hulka kuuluvad näit. kodukeskjaamad, terminaliadapterid, multiplekserid, modemid, kodekid, telefoniaparaadid, arvutid jms, kuid mitte sideliinid