network operator (2)võrguoperaator

Sama, mis network administrator