speech processingkõnetöötlus Digitaalsete kõnesignaalide ja nende töötlemismeetodite uurimine. Kõnetöötluse alla kuuluvad:
  • kõnetuvastus
  • kõnelejatuvastus (hääletuvastus) isiku autentimiseks
  • kõnesignaali kvaliteedi parandamine, näit. müra vähendamine
  • kõnesignaali kodeerimine selle tihendamiseks ja edastamiseks sidevõrgus
  • meditsiiniline kõneanalüüs kõneorganite patoloogia uurimiseks
  • kõnesüntees