OQPSK (Offset Quadrature Phase-Shift Keying)nihkega kvadratuur-faasimodulatsioon Kvadratuur-faasimodulatsiooni variant, kus paarisbitid on paaritute bittide suhtes ajas nihutatud poole sümboliperioodi ehk ühe bitiperioodi võrra. See välistab võimaluse, et signaali faas muutuks korraga rohkem kui 90o võrra ning tavalise kvadratuur-faaismodulatsiooniga võrreldes vähendab märgatavalt signaali amplituudi kõikumisi