overlay networkkattevõrk Arvutivõrk, mis on moodustatud mingi teise võrgu peale. Paljud partnervõrgud kujutavad endast kattevõrke, sest need toimivad Interneti peal. Sissehelistamisega Internet on kattevõrguks telefonivõrgu peal. Internetis võib kattevõrke kasutada marsruutimise parendamiseks läbi teenusekvaliteedi tagamise eesmärgiga edastada kvaliteetsemat striimingmeediat.

Kattevõrk on näiteks Akamai. Tuntumate kattevõrguprotokollide hulka kuuluvad näit. Gnutella, Freenet ja IRC