call graphkutsegraaf Suunatud graaf, mis esindab arvutiprogrammi alamprogrammide vahelisi kutsesuhteid. Kutsegraaf kujutab graafiliselt programmi käsuvoogu ja osaliselt saab seda välja selgitada staatilise analüüsi abil. Üldiselt käsitletakse kutsegraafi siiski mittedeterministliku struktuurina, sest osa harusid defineeritakse alles programmi täitmise käigus.

Sageli kasutavad kutsegraafe kompilaatorite ja binaartranslaatoritega tegelevad ringkonnad, sest kutsegraafide uurimine aitab kindlaks teha programmi täitmisel esineda võivaid anomaaliaid ja koodiinjektsioonründeid