AV (Augmented Virtuality)täiendatud virtuaalsus Keskkond, kus enamik inimese vaataväljas paiknevaid objekte on genereeritud arvuti abil ja ainult väike osa neist on reaalsed. Näiteks võib reaalne olla ainult inimene ise, kes on paigutatud täielikult virtuaalsesse keskkonda