ticker (1)tiksuja Printer, võtab automaatselt vastu uudiseid või börsiteateid ja prindib neid tähekaupa paberlindile, nt teletaip