CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)robotilõks Veebivormidele lisatav Turingi test, mis peab tagama selle, et antud vormi saab täita ja ära saata ainult inimene, mitte robot. Selleks kuvatakse ekraanile juhuslikest, moonutatud kujuga tähtedest ja numbritest koosnev jada kirjul foonil ning nõutakse, et kasutaja need tähed ja numbrid ja sisestaks selleks ette nähtud lahtrisse. Eeldatakse, et inimene saab selle ülesandega hakkama, kuid robotid ei saa. See tehnoloogia võeti kasutusele 2001.a. ja muidugi hakati kohe looma ka intelligentsemaid roboteid, mis taolisi ülesandeid analüüsida ja lahendada suudaksid. Nii on ka robotilõksud muutunud järjest keerulisemaks, näiteks kuvatakse mitut pilti ja küsitakse, mis on neil piltidel ühist vms.

Tüüpiline robotilõks

Kuna robotilõkse kasutavad ka mõned suured veebifirmad, siis pakub kräkkeritele pinget robotilõksude ülekavaldamine ning sellega tegeldakse aktiivselt. Teiseks robotilõksude puuduseks tuleb pidada asjaolu, et nägemishäiretega inimestele või tekstibrauserite kasutajatele muudetakse selliselt kaitstud veebisaitidele ligipääs võimatuks. Hoopis mõistlikum on kasutada muid turvameetmeid, näit. kasutajate autentimist ja autoriseerimist.