cloud computingpilvandmetöötlus Internetis teenustena pakutavad rakendused ja salvestid. Sõna "pilv" tuleb sellest, et skeemidel kujutatakse Internetti sageli pilvena, mille sees toimuvat kasutajad ei näe ja mille üle neil puudub kontroll.

Pilvandmetöötlus sarnaneb arhitektuuri poolest võrkandmetöötlusega, kuid siin pole eesmärgiks mitte terve hulga arvutite ühendamine ühe väga suurt arvutusvõimsust nõudva ülesande lahendamiseks, vaid see, et kasutajatel poleks vaja kulutada raha kalli tarkvara ja võimsa riistvara soetamiseks, millest nad vaid väikest osa tegelikult kasutaksid. Pilvandmetöötluse teenust pakub näit. Google Apps, kus saab veebilehitseja abil saata ja vastu võtta e-posti, kirjutada tekst-dokumente ja salvestada neid Google’i serverisse oma soovi kohaselt kas MS Word’i, OpenOffice’i või mõnes muus vormingus, kasutada Excel’ile sarnanevat tabelarvutusprogrammi jne. Oma arvutis peab olema ainult veebilehitseja, näit. MS Internet Explorer või Firefox vms.

Pilvandmetöötlus on muutunud võimalikuks tänu lairibaühenduste levikule, mis teeb andmete liikumise serverite ja kasutajate vahel piisavalt kiireks