MyISAMMySQL relatsioonbaasihalduri salvestusmootor. Põhineb varasemal mootoril ISAM, millele on lisatud hulk kasulikke täiendusi. Uuemates MySQL versioonides on selle MyISAM asemel hakanud levima alternatiivne salvestusmootor InnoDB, mis toetab tehinguid, viitetervikluse piiranguid ja kõrgemat konkurentsust.

Iga MyISAM tabel salvestatakse kettale kolme failina, millel on kõigil sama nimi, kuid erinevad nimelaiendid. Tabeli definitsioon salvestatakse tabelisse nimelaiendiga .frm, kuid see fail ei kuulu MyISAM mootori juurde, vaid on osa serverist. Andmefaili nimelaiend on .MYD (MYData) ja indeksfaili nimelaiend on .MYI (MYIndex).