data binningandmete liigitamine, andmeliigitus Katseandmete eeltöötlus eesmärgiga elimineerida katsevigu (kõrvalistest teguritest tingitud väikseid kõrvalekaldeid). Tegemist on sellise kvantimisega , kus lähestikku paiknevad väärtused asendatakse ühega väärtusega, harilikult nende keskväärtusega. Kuigi andmete liigitamine annab visuaalselt histogrammi meenutava tulemuse, näitab histogramm teatud vahemikku langevate väärtuste sagedust, mitte nende keskväärtust.

Andmeliigitust kasutatakse näiteks tuumamagnetresonantsi ja mass-spektromeetria andmete töötlemisel