non-repudiationtagasivõetamatus Tagasivõetamatus tähendab seda, et andmete esitaja ei saa neid andmeid hiljem tühiseks kuulutada või tehingu sooritamist maha salata. Infotehnoloogias kasutatakse tagasivõetamatuse tagamiseks avaliku võtme infrastruktuuril põhinevat digiallkirja.

Tagasivõetamatus on kriitilise tähtsusega turbeteenus kõigi e-äri rakenduste juures. Kui andmed on privaatvõtmega krüptograafiliselt allkirjastatud, siis võib igaüks, kellel on olemas samasse võtmepaari kuuluv avalik võti, näha, et andmed on allkirjastanud just võtmepaari omanik ja et allkirjastamise hetkel on sertifikaat olnud kehtiv. Siit järeldub, et on väga oluline hoida oma privaatvõtit salajas