GEGL (Generic Graphics Library)Pilditöötlusrakenduste tarbeks loodud geneeriline programmiteek, mille peamiseks eesmärgiks on suurendada GIMP’i bitisügavust ning võimaldada piltide mittepurustavat toimetamist, kuid seda saab kasutada ka teiste piltitöötlusprogrammide juures