MAPI (Messaging Application Program Interface)sõnumi-API MAPI on Microsoft’i programmiliides, mis võimaldab saata e-posti sõnumeid Windows’i rakendustest ja lisada neile manuseid.

Nimetatud rakenduste hulka kuuluvad tekstitöötlusprogrammid, tabelarvutusprogrammid ja graafikaprogrammid. MAPI’ga ühilduvatel rakendustel on tavaliselt menüüs valik "Send Mail" või "Send in the File", mis saadab nõude MAPI serverile.

MAPI koosneb C-keele funktsioonide standardkomplektist, mis on salvestatud DLL-teegi nime all tuntud programmiteeki. Microsoft’i ASP-tehnoloogiat kasutavad programmeerijad kasutavad MAPI-teegi poole pöördumiseks Microsoft’i CDO objekte. CDO-teek kuulub Microsoft’i internetiserveri (IIS) koosseisu. MAPI funktsioonidele pääsevad Visual Basic’u programmeerijad ligi läbi Basic-to-C transleerimiskihi.

Eudora, mis on üks populaarsemaid e-posti programme, sisaldab ka MAPI serverit. Eudora MAPI serveri aktiveerimiseks tuleb valida Tools ->Options, siis klikkida kaks korda MAPI peal ja määrata ära, kas MAPI peab olema aktiivne alati või ainult siis, kui Eudora on käivitatud. Microsoft Exchange ja arvatavasti veel mõned programmid võivad nõuda, et nende kasutamise ajaks peab MAPI server olema välja lülitatud