JMS (Java Message Service)Java sõnumiteenus JMS on Sun Microsystems’i rakendusliides, mis toetab sõnumside nimetuse all tuntud formaalset ühendust võrku ühendatud arvutite vahel. JMS pakub standardsetele sõnumside protokollidele ja Java programme toetavatele spetsiaalsetele sõnumsideteenustele ühist liidest. Sun soovitab JMS kasutamist kõigile, kes kirjutavad Java rakendusi, mida saab käitada kõigil levinumatel opsüsteemiplatvormidel.

Siin on juttu mitte sõnumitest, mida vahetavad omavahel kasutajad, vaid arvutite vahel vahetatavatest elulise tähtsusega a href="sona.ASP?Type=UserId&otsing=2238">sõnumitest, mis sisaldavad sellist informatsiooni nagu teavitamine sündmustest ja teenusenõuded. Sõnumsidet kasutatakse sageli erinevates süsteemides jooksvate või erinevates programmikeeltes kirjutatud rakenduste töö koordineerimiseks.

JMS-liidest kasutades saab programmeerija välja kutsuda IBM MQSeries’i, Progress Software’i SonicMQ jt populaarsete sõnumsideprogrammide teenusi. Lisaks toetab JMS ka sõnumeid, mis sisaldavad jadastatud Java objekte ja sõnumeid, mis sisaldavad XML-lehti