hexadecimalkuueteistkümnend-, heksadetsimaal- Kuueteistkümnendsüsteem on arvusüsteem alusega 16 ja numbritega 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F (tähed vastavad kümnendsüsteemi arvudele 10, 11, 12, 13, 14 ja 15)

Kuueteistkümnendsüsteemis kirjutatakse arve üles nii, et kõige parempoolsem number näitab ühelisi (16 astmel 0), paremalt teine kuueteiskümnelisi (16 astmel 1) jne. Näiteks kuueteistkümnendsüsteemi arv BEAD vastab kümnendsüsteemi arvule 48813:

	number   kaal     väärtus
	B = 11  163 = 4096  11*4096 = 45056
	E = 14  162 = 256  14* 256 = 3584
	A = 10  161 =  16  10* 16 =  160
	D = 13  160 =  1  13*  1 =  13
					 -----
				BEAD  = 48813
Kuueteistkümnendsüsteem sobib kahendsüsteemist paremini bitimaskide, masina-aadresside jms madalatasemeliste konstantide jaoks, kuid kuueteistkümnendarvu on ka piisavalt lihtne jaotada erinevateks bitipositsioonideks, näit. 32-bitise sõna 16 kõrgemat bitti on esimesed 4 kuueteistkümnendnumbrit.