graphics acceleratorgraafikakiirendi Kuvaadapter, mis teostab spetsiaalseid graafikafunktsioone kujutise toomiseks ekraanile. Tänapäeval teostavad kõik kuvaadapterid visualiseerimise põhioperatsioone riistvaraliselt, kuid sageli sisaldavad kuvaadapterid spetsiaalset graafikaprotsessorit, mis on nagu omaette arvuti.

Kuna video visualiseerimine nõuab suure jõudlusega graafikakiirendeid, on võetud kasutusele ka kahe graafikaprotsessoriga graafikakiirendid (vt. SFR)