FPA (Floating-Point Accelerator)ujukomakiirendi Ujukomaga arvudega arvutamiseks (liitmine, korrutamine, logaritmimine, astendamine, trigonomeetrilised funktsioonid, mitmesugused ümardamised ja veaavastus) mõeldud riistvara.

Ujukomakiirendid täidavad sageli kaasprotsessori ülesandeid.

Termin "ujukomakiirendi" viitab enamasti omaette laiendplaadina teostatud ujukomaplokile

Vt. ka graafikakiirendi