SLP (Service Location Protocol)teenuseotsingu protokoll Protokoll võrguressursside (printerid, kettaajamid, andmebaasid, e-posti kataloogid, plaanurid jne) organiseerimiseks ja nende asukoha kindlakstegemiseks. SLP on mõeldud selleks, et anda kasutajaile lihtne liides juurdepääsuks võrgus olevate ressursside kohta käivale infole. SLP defineerib ja haldab andmevahetust ning kasutajaagentide (abonendid või tööjaamad), teenuseagentide (välisseadmed ja -ressursid) ja kataloogiagentide (välisseadmed ja teenuseagentides leiduvad ressursid) vahel aset leidvaid operatsioone. Teenuste ümberkorraldamine ja hooldus ning uute seadmete installeerimine on võimalik ilma individuaalsete tööjaamade ümberkonfigureerimiseta. Uutes võrkudes kujutab SLP endast alternatiivi LDAP’le, kuid tõenäoliselt ei asenda viimast olemasolevates võrkudes