command processorkäsuprotsessor Opsüsteemi sisse kuuluv programm, mis võtab vastu ja täidab opsüsteemikäske. Käsuprotsessorid on olemas kõigil opsüsteemidel. DOS’i ja Windows’i käsuprotsessor on COMMAND.COM ning Windows NT, 2000, XP jne. käsuprotsessor on CMD.EXE. Unix’i käsuprotsessorid on näit. C shell ja Bourne shell.

Kui ekraanil on käsuviip, siis ootab käsuprotsessor käsu sisestamist. Kui käsk on sisestatud, analüüsib käsuprotsessor selle süntaksit, et teha kindlaks, kas käsk on korrektselt sisetatud, ning seejärel kas täidab käsu või väljastab veateate.

Graafilise kasutajaliidesega opsüsteemide puhul interpreteerib käsuprotsessor hiireoperatsioone ja täidab vastavaid käske.

Käsuprotsessorit nimetatakse ka käsureainterpretaatoriks või lühemalt käsuinterpretaatoriks