bash shell (Bourne Again SHell)Free Software Foundation’i käsureaprotsessor UNIX-’ile. Linux’is on see de facto käsuprotsessoriks

Vt. ka Bourne shell, Korn shell, C shell ja Z shell