H.100 CT BusECTF’i CT siini standard (1997.a.) erinevatelt valmistajatelt pärit PCI trükkplaatide ühendamiseks TDM-telefonitehnika tarvis. H.100 spetsifikatsioon defineerib lintkaabli, mis transpordib digitaalset kõnesignaali ja signaliseerimisandmeid PCI plaatide vahel