DVD-Audio diskDVD-audio Kõrglahutusega audiovorming, mille DVD Forum kiitis heaks 1999.a. alguses. Nagu tavaliste muusika-CD-de puhul, kasutatakse ka siin PCM-kodeeringut. See tähendab, et analoog-helisignaali digiteerimisel kasutatakse diskreetimissagedusi 44,1; 48; 88,2; 96; 176,4 ja 192 kilohertsi ja diskreetimistäpsus on 16, 20 või 24 bitti (võrdluseks: tavaliste muusika-CD-de diskreetimissagedus on 44,1 kilohertsi). DVD-Audio võimaldab kasutada kas 2 kõrge või 6 madalama diskreetimissagedusega kanalit. Kanalisagedused võivad samuti olla erinevad, näit. esikõlarite jaoks võidakse kasutada kõrgemaid diskreetimissagedusi kui tagakõlarite jaoks.

DVD-Audio vorming toetab ka muid kodeerimissüsteeme nagu näit. Dolby Digital, DTS ja DSD, kuid ainult lisarajana, mitte kogu ketta salvestamiseks. DVD-Audio kettaid ei saa mängida tavaliste DVD-Video mängijatega, kuid on oodata kombineeritud DVD-Audio/Video mängijate ilmumist. DVD-Audio kettad võivad sisaldada ka videot, graafikat, teksti ja hüperlinke