InfiniBandSisend/väljundarhitektuur ja spetsifikatsioon andmeedastuseks protsessorite ja välisseadmete vahel, mis asendab vähehaaval PCI siini võimsates serverites ja personaalarvutites. Kui PCI edastab andmeid paralleelselt, siis InfiniBand edastab andmeid järjestikku (jadamisi) ja multipleksitud signaalis sisaldub mitu andmekanalit. InfiniBand’i tööpõhimõtted on samasugused nagu suurarvutisüsteemide omad, mis on põhimõtteliselt kanalipõhised süsteemid. InfiniBand’i kanalite loomiseks kasutatakse hostkanaliadaptereid (HCA) ja sihtkanaliadaptereid (TCA) , mis ühendatakse omavahel üle InfiniBand-kommutaatorite. Hostkanaliadapterid kujutavad endast serveris paiknevaid sisend/väljundmootoreid. Sihtkanaliadapterid teevad võimalikuks kaugsalvestuse ja võrguühenduvuse InfiniBand’i ühenduste infrastruktuuriga, mida nimetatakse tarindiks (fabric). InfiniBand-arhitektuur on suuteline toetama kümneid tuhandeid sõlmi ühesainsas alamvõrgus.

InfiniBand on registreeritud kaubamärk ning on kahe võistleva konstruktsiooni - Future I/O (Compaq, IBM ja Hewlett-Packard) ja Next Generation I/O (Intel, Microsoft ja Sun Microsystems) ühendamise tulemus, mida varem tunti nimetuse all System I/O.

InfiniBand’i andmekiirused on 2,5 GB/s ja üle selle