signal constellationsignaaliplejaad Kui raadiolainete moduleerimisel digitaalsignaaliga kasutatakse korraga mitut erineva amplituudi ja faasiga kandevlainet, mis on omavahel kokku multipleksitud (vt. näit. QAM), siis saab erineva amplituudi ja erineva faasiga kandevlaineid kujutada vektoritena 2-mõõtmelises ruumis (tasapinnal), kus punkti kaugus koordinaatide algusest vastab laine amplituudile ja nurk horisonataaltelje suhtes faasinurgale. Nende vektorite otspunktide kogumit nimetatakse signaaliplejaadiks (signal constellation) ja punkte endid plejaadipunktideks (constellation points). Signaaliplejaadi uurimine vastuvõtupoolel võimaldab hinnata kohalejõudnud signaali kvaliteeti ja teha järeldusi vigade tekkepõhjuste kohta