overheadüldkulud Raamatupidamises nimetatakse üldkuludeks selliseid ettevõtte funktsioneerimiseks vajalikke kulutusi, mis pole otseselt seotud tootmisega või toodete ja teenuste müügiga (kulutused elektrile, ruumide rendile jms).

Arvutimaailmas mõeldakse üldkulude alla süsteemitarkvara (opsüsteem ja rakendusprogramme toetavad utiliidid) tööks kuluvat töötlusaega. Mõnikord nimetatakse üldkuludeks ka programmile mõne uue lisafunktsiooni installeerimisest tingitud töötlusaja pikenemist.

Telekommunikatsioonis mõeldakse üldkulude alla veakontrolli- ja juhtkoodide ülekandeks ja töötlemiseks kuluvat aega