EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)elektriliselt ümberprogrammeeritav püsimälu Teatud tüüpi programmeeritav püsimälu, milles andmed säilivad ka pärast toite väljalülitamist. Selliste mälude eluiga on 100 tuhat kuni 1 miljon kirjutustsüklit, mis on oluliselt suurem kui EPROM-mälude eluiga. Lugemistsüklite arv on piiramatu.

Kui EPROM-mälude kustutamiseks kasutatakse kiiritamist ultraviolettvalgusega ja andmete salvestamiseks tuleb kasutada programmaatorit, siis elektriliselt ümberprogrammeeritavaid mälusid saab kustutada ja neid uuesti programmeerida otse trükkplaadil (varem tuli ka nende programmeerimiseks kasutada programmaatorit, kuna nad vajasid paisu laadimiseks 12 V pinget).

Elektriliselt kustutatavatest püsimäludest arenesid välja välkmälud. Füüsikaline tööpõhimõte on neil üks ja sama, kuid terminit EEPROM kasutatakse selliste mälude kohta, kus kirjutamine toimub baidikaupa ja välkmäludeks nimetatakse mälusid, kus kirjutamine toimub andmeplokkide kaupa. Seetõttu vajavad välkmälud sama mälumahu juures vähem kiibipinda, sest kirjutustransistore on vähem