intra-frame compressionkaadrisisene tihendus Digivideo puhul kasutatav andmetihendusmeetod, mis vähendab videofaili mahtu sel teel, et andmetihendus toimub iga kaadri sees eraldi sarnaselt digifotode andmetihendusega

Vt. ka inter-frame compression