compression ratetihendustegur Andmetihenduse abil saavutatav faili suuruse vähenemine mingi arv kordi. Näit. tihendustegur 5:1 (kasut. digivideo puhul) tähendab faili suuruse vähendamist 5 korda ehk 20%-ni esialgsest suurusest