µ lawµ-seadus Ameerika ja Jaapani digitaalsetes sidesüsteemides kasutatav logaritmiline kompressimisalgoritm analoogsignaali optimeerimiseks (selle dünaamilise diapasooni kokkusurumiseks). Logaritmiline algoritm on valitud sellepärast, et inimese kõrva tundlikkus on samuti logaritmilise iseloomuga.

Algoritm ise on järgmine:

y = ln(1 + µx) / ln(1 + µ), kus µ=255

µ-seaduse järgi kompressimisel asendatakse niisiis 16-bitised diskreedid 8-bitistega, mis vähendab ülekantavate andmete hulka 2 korda. Tegemist on kadudega kompressimisega, kuid kuna see suurendab kodeerimise efektiivsust ja vähendab moonutusi, siis kõnesignaali puhul on tulemus kokkuvõttes märksa parem kui oleks kompressimata signaali edastamisel.

Euroopas kasutatatakse kõnesignaali kompressimiseks µ-seaduse asemel sellega väga sarnaseid tulemusi andvat A-seaduse algoritmi