A lawalfa-seadus Euroopa digitaalsetes sidesüsteemides kasutatav logaritmiline kompressimisalgoritm analoogsignaali optimeerimiseks (signaali dünaamilise diapasooni vähendamiseks) enne digiteerimist analoog-digitaalmuunduris. Logaritmiline algoritm on valitud sellepärast, et inimese kõrva tundlikkus on samuti logaritmilise iseloomuga.

Algoritm ise on järgmine:

x < 1/A ... y = Ax / (1 + lnA), kus A=87,7 (kasutatakse ka A=87,6)
1/A ≤ x ≤ 1 ... y = (1 + lnAx) / (1 + lnA)

A-seaduse järgi kompressimisel asendatakse niisiis 16-bitised diskreedid 8-bitistega, mis vähendab ülekantavat andmemahtu 2 korda. Tegemist on kadudega kompressimisega, kuid kuna see suurendab kodeerimise efektiivsust ja vähendab moonutusi, siis kõnesignaali puhul on tulemus kokkuvõttes märksa parem kui kompressimata signaali ülekandel.

USA-s ja Jaapanis kasutatatakse kõnesignaali kompressimiseks A-seaduse asemel sellega väga sarnast µ-seaduse algoritmi