intelligent hubintelligentne jaotur, mõtlev jaotur Võrgu keskne ühendusseade, mis peale võrguühenduste loomise tegeleb ka mitmesuguste andmetöötlusfunktsioonidega (võrguhaldus, sildamine, marsruutimine ja kommuteerimine)

Vt. ka hub, passive hub, active hub, switching hub