DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)maapealne digitelevisioon Euroopas levinud maapealsete saateantennide kaudu edastatava ja tavaliste televisiooniantennide abil vastuvõetava digitelevisiooni tehnoloogia, mille eesmärgiks on mahutada antud sagedusribasse analoogtelevisiooniga võrreldes rohkem kanaleid (SDTV) või pakkuda paremat pildikvaliteeti (EDTV, HDTV) ja heli (AC3, Dolby Digital). Ameerikas vastab sellele ATSC ja Jaapanis ISDB-T

Vt. ka DVB, DVB-C ja DVB-S