modulation index (2)modulatsiooniindeks Diskreet-sagedusmodulatsiooni korral nimetatakse modulatsiooniindeksiks h moduleeritud signaali naabersageduste erinevuse ja sümbolikiiruse suhet.

h = 2fdT/ (M-1),

kus M on modulatsioonivorming, T on sümboliperiood ja fd on sageduse maksimaalne kõrvalekalle.

Näit. 4-FSK puhul on naabersageduste erinevus võrdne 2fd/3 ning modulatsiooniindeks vastavalt

h = 2fdT / 3