TiB (tebibyte)tebibait 240 ehk 10244 baiti (210= 1024)

Vt. ka KiB