partition tablejaotustabel Kettajaotuste kirjeldusi sisaldav 16-baidine kirje ketta peabuutsektoris