WDS (Wireless Distribution system)traadita jaotussüsteem Süsteem IEEE 802.11 (Wi-Fi) võrgusegmentide omavaheliseks sildamiseks raadio teel, st ilma Etherneti magistraalkaablit kasutamata. Selle süsteemi eeliseks on asjaolu, et klientseadmete MAC-aadressid säilivad üleminekul ühest võrgusegmendist teise. Pääsupunktid konfigureeritakse nii, et neil kõigil on üks ja sama SSID. Traadita jaotussüsteemil on kolm võimalikku kasutusviisi:
1) "Laisk" ehk iseõppiv režiim, kus pääsupunktid teevad ise kindlaks teiste pääsupunktide MAC-aadressid. See eeldab, et ühte pääsupunkti on sisestatud kõigi süsteemi kuuluvate pääsupunktide MAC-aadresside loend olemas
2) Sillarežiim, kus süsteemi kasutatakse Wi-Fi võrkude kokkuühendamiseks üheks võrguks nii, et kõik pääsupunktid suhtlevad nii omavahel kui ka klientseadmetega
3) Retranslaatorrežiim, kus üht pääsupunkti kasutatakse kahe võrgu kokkuühendamiseks nii, et see pääsupunkt ise suhtleb ainult teiste pääsupunktidega ja ei suhtle ise ühegi klientseadmega