KerberosMIT’s (Massachusetts Institute of Technology) välja töötatud infoturbe protokoll kasutajate turvaliseks autentimiseks mitteturvalistes võrkudes. Kerberos on ette nähtud kasutamiseks peamiselt klient-server arhitektuuriga võrkudes ning tagab vastastikuse autentimise - nii kasutaja kui teenus veenduvad teineteise autentsuses. Kerberos kaitseb pealtkuulamis- ja kordusrünnete eest. Kerberos ei tegele juurdepääsu volitamisega teenustele ja andmebaasidele, vaid teeb ainult sisselogimisel kindlaks kasutaja identiteedi ja kasutab seda siis kogu seansi vältel.

Kerberos põhineb sümmeetriliste võtmetega krüptograafial ja nõuab kolmanda usaldatava poole kaasamist.

Kerberos on sisse ehitatud opsüsteemidesse Windows 2000 ja Windows XP