CCK (Complementary Code Keying)komplementaarkoodi-sisestus Otsejada-spektrilaotusega kodeerimismeetod, mida kasutatakse IEEE 801.11b raadiokohtvõrkude standardis 5,5 ja 11 Mbit/s andmekiiruste jaoks. Aeglasemad 1 Mbit/s ja 2 Mbit/s spetsifikatsioonides kasutatakse Barkeri kodeerimist, mille killukiirus on 11, samas kui CCK puhul on see 8. CCK pakub kuni 64 kodeerimismalli, Barkeri meetod kasutab aga ainult üht. Erinevalt CDMA meetodist, mis kasutab erinevaid koode erinevate andmete samaaegseks edastuseks, kasutab CCK erinevaid koode suurema hulga andmete edastamiseks jadamisi (TDM).

Vt. ka OFDM ja CCK/OFDM