CD-I (Compact Disc Interactive)interaktiivne laserplaat Multimeediumivorming firmadelt Sony ja Philips aastast 1986. CD-I spetsifikatsioon haarab tervet süsteemi, mis lisaks plaadi- ja andmevormingule sisaldab ka riistvara- ja tarkvarasüsteemi, spetsiaalseid andmetihendusmeetodeid audio- ja videoandmete tihendamiseks ning meetodit audio-, video- ja tekstiandmete vahelduvpaigutuseks. CD-I plaadimängijad pidid saama kasutajasõbralikuks alternatiiviks personaalarvutitele, sest neid on lihtsam kasutada ja neil on väljundid televiisori ja stereosüsteemi jaoks, hiljem lisati spetsifikatsioonile ka täisvideo võimalus.

CD-I plaadimängija on iseseisev süsteem, mille on oma keskprotsessor, mälu ja integreeritud opsüsteem. Sõna "interaktiivne" tähendab siin seda, et kasutaja saab kursori abil teha valikuid, kasutades selleks kaugjuhtimispulti vms. spetsiaalset seadet.

CD-I plaate ei saa mängida tavalise CD-mängijaga

Kuigi CD-I ei saavutanud loodetud kommertsedu, kasutatakse seda ka praegu hariduses, koolituses jt. erialastes rakendustes