byte orderbaidijärjestus Baitide järjestus mitmest baidist koosnevas masinasõnas (sõna pikkus võib olla 8, 16, 32 või 64 bitti ehk vastavalt 1, 2, 4 või 8 baiti, sest 1 bait = 8 bitti).

Tavaliselt me kirjutame arve üles nii, et kõige väiksema kaaluga number on kõige parempoolsem ja kõige suurema kaaluga number on kõige vasakpoolsem, näit. arvu 23041 puhul 1 tähistab ühelisi ja 2 tähistab kümnetuhandelisi. Kuueteistkümnendsüsteemis kirjutatakse see arv kujul 5A01.

5x163+10x162+0x161+1x160 = 23041

Arvu 5A01 salvestamiseks on vaja kaht baiti (5A ja 01), sest bait koosneb 8-st bitist ja suurim arv, mida saab väljendada ühe baidiga, on 11111111 kahendsüsteemis ehk FF kuueteistkümnendsüsteemis (kümnendsüsteemis 255). Tähistusviisi 5A01 nimetatakse "Big Endian" ja seda toetavad näit. Motorola 680x0 protsessorid. Paralleelselt on kasutusel ka teine üleskirjutusviis, kus baitide järjestus on vastupidine ja sama arv kirjutatakse kujul 015A. Viimast tähistusviisi nimetatakse "Little Endian" ja seda toetavad Intel’i protsessorid. On olemas ka "Bi-Endian" protsessorid (näit. PowerPC), mis toetavad mõlemat tähistusviisi.

Terminid "Big Endian" ja "Little Endian" on pärit J.Swifti raamatust "Gulliveri reisid". Lilliputid olid ise väikesed ja ka nende poliitilised probleemid olid väikesed. Seepärast oli neil ainult kaks poliitilist parteid - Big Endian ja Little Endian (Jämeda Otsa partei ja Peene Otsa partei), kes vaidlesid selle üle, kas keedetud muna on õigem hakata sööma jämedast otsast (big end) või peenest otsast (little end)