VoDSL (Voice Over DSL)DSL-kõne Kõnesignaali edastamine üle DSL-liini. Andmetihenduse kasutamisega saab ühte DSL-kanalisse mahutada korraga palju kõnekanaleid. Näit. üle 1,5 Mbit/s DSL-liini saab edastada korraga kuni 150 kõnet. Kliendipoolses otsas lähevad DSL-signaalid integreeritud pöördusseadmesse (IAD), mis edastab need üle keerdpaarliini telefonivõrku. Signaalid saabuvad telefonifirma DSL-pöördusmultiplekserisse ja seejärel pöörduskommutaatorisse, mis edastab kõned kõnelüüsile ja siis analoogtelefonivõrku ning andmed vastavasse andmevõrku