PAN (1) (Personal Area Network)personaalvõrk Ühe isiku läheduses paiknevate seadmete vahelist suhtlust tagav arvutivõrk tegevusulatusega mõni meeter. Personaalvõrk võib olla ühendatud suurema kohtvõrgu ja/või Internetiga. Personaalvõrku võivad seadmed olla ühendatud juhtmete abil (näit. USB või FireWire) või mõnda juhtmeteta ühendust kasutades (näit. Bluetooth või IrDA)