WDDX (Web Distributed Data Exchange)veebi hajusandmevahetus Tarkvarafirma Allaire (2001.a. ühines firmaga Macromedia Inc.) poolt loodud XML-põhine tehnoloogia, mis teeb võimalikuks andmevahetuse erinevate veebis kasutatavate programmikeelte vahel (ColdFusion, Perl, ASP, Java, JavaScript, PHP jt).

Näit. ColdFusion’il põhinev veebisait saab kasutada samu andmeid, mis ASP-põhine veebisait. ColdFusion’i andmed transleeritakse XML-keelde, saadetakse ASP-serverile ja transleeritakse XML-ist VBScripti.

WDDX omistab igale toetatavale keelele oma spetsiifilise mooduli, mis transleerib (serialiseerib) sellele keelele omase andmestruktuuri XML-ina esitatud abstraktsele kujule ja vastupidi.

WDDX toetab selliseid andmetüüüpe nagu loogikamuutujad, arvud, kuupäev ja kellaeg ning tekstistringid, samuti massiive, struktuure ja kirjekomplekte.

WDDX’i toetavad Internet Explorer ja Netscape alates versioonist 3.0 (Windows, Unix ja Macintosh.

WDDX’i saab kasutada HTTP, SMTP, POP ja FTP protokollidega