PAM (Pulse Amplitude Modulation)impulss-amplituudmodulatsioon Helilaine diskreetide muundamine pingeimpulssideks. See on impulss-koodmodulatsiooni (PCM) esimene etapp, millele järgneb nende impulsside muundamine digitaalkoodiks