URI (Uniform Resource Identifier)ühtne ressursi-indikaator Internetis leiduvail tarkvaralistel võrguressurssidel (HTML dokumendid, pildid, videoklipid, programmid, muusika jne) on igaühel oma unikaalne URI, mis määrab kindlaks ressursi nime (URN) ja aadressi (URL), mis näita ära, kust ja kuidas võib seda ressurssi kätte saada.

Vt. ka URL ja URN