RDO (Remote Data Objects)



kaugandmeobjektid Andmepöörduse programmiliides firmalt Microsoft. Seda kasutatakse sageli koos programmikeelega Visual Basic pöörduseks eemalasuvate ODBC andmebaaside

Vt. ka DAO, ADO, OLE DB